h2

Om du kan lösa problemet, varför oroa dig?

Om du inte kan lösa det, varför oroa dig?

~ Shantideva